Sjedište auto škole Šahović nalazi se u ulici Adema Buće b.b (Buća Potok) na prvom spratu Hifa Petrol benzinske pumpe.